DIA – 25 års gensynsfest

DANMARKS INGENIØRAKADEMI
Bygningsafdelingen, Aalborg, med afgangseksamen januar 1977.

25 års gensynsfest på Aalborg Universitet på Sohngårdsholms Vej
den 28. januar 2002.

Bagest fra venstre: Jane Stampe, Lars Brogaard, Peter Hansen, Knud Hedegaard, Knud Valdemar Christensen, Peter Henneby, Tom Slott, Karsten Grønlund, Carsten Steen Sørensen, Jens Peter Christensen, Poul Stetter, Vagn Bech, Knud Kristian Wrist, Henning Ø. Laursen
Forrest fra venstre: Lis Bodilsen, Asbjørn Henriksen, Anne Lise Sørensen, Else Marie Pilgaard, Pauli Andreasen, Finn Arne Nielsen, Donald Grey Ingham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalleri fra dagen: