DIA – 35 års gensynsfest

DANMARKS INGENIØRAKADEMI
Bygningsafdelingen, Aalborg, med afgangseksamen januar 1977.

35 års gensynsfest på Aalborg Universitet på Kildeborgen i Aalborg
den 28. april 2012.

Bagest fra venstre: Jane Stampe, Lars Brogaard, Peter Hansen, Knud Valdemar Christensen, Tom Slott, Karsten Grønlund, Vagn Bech, Carsten Steen Sørensen, Henning Ø. Laursen, Poul Stetter, Knud Kristian Wrist
Forrest fra venstre: Lis Bodilsen, Asbjørn Henriksen, Anne Lise Sørensen, Else Marie Pilgaard, Pauli Andreasen, Donald Grey Ingham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotogalleri fra Knud Valdemar Christensen:

Fotogalleri fra Knud Kristian: