DIA – 40 års gensynsfest

DANMARKS INGENIØRAKADEMI
Bygningsafdelingen, Aalborg, med afgangseksamen januar 1977.

40 års gensynsfest på First Hotel i Aalborg
den 18. marts 2017.