DIA – Studietiden

DANMARKS INGENIØRAKADEMI
Bygningsafdelingen, Aalborg

Afgangseksamen – 28. januar 1977

Stående bagest, fra venstre mod højre: Lars Brogaard, Knud Hedegaard, Peter Henneby, Søren Kasten, Poul Henrik Schou, Jens Peter Christensen, Vagn Bech, Henning Ø. Laursen
Stående i midten, fra venstre mod højre: Nina Pedersen, Jane Stampe, Peter Hansen, Janus Køster, Knud Valdemar Christensen, Tom Slott, Karsten Grønlund, Carsten Steen Sørensen, Poul Stetter, Knud Kristian Wrist
Sidende, fra venstre: Poul Erik Kristensen, Lis Bodilsen, Asbjørn Henriksen, Anne Lise Sørensen, Else Marie Pilgaard, Pauli Andreasen, Finn Arne Nielsen, Hanne Breitenbauch, Donald Grey Ingham

Forskellige ting fra studietiden:

Avisudklip m.v. fra studiestart og fra dimission.

Sange fra fester.

Fotos fra studietiden på DIA Aalborg, Danmarksgade, august 1973 til januar 1977:

DIAS’film med Knud Kristian’s billeder (mp4-format)

Fotos fra Janus Køster:

Besøg på Vendsysselværket – vinter 1975

DIA Danmarksgade marts 1975

DIA Englandsturen, Brighton Marina, September 1976

DIA Studietur England, september 1976

DIA Englandsturen, Humber Bridge, Hull, september 1976

Fotos fra Poul Stetter:
(Landmåling juli 1975)