Sommertur i Grace 2021 – Bornholm

Til Løgstør

Vi havde bestemt at vi ville have den årlige Jubilæumssejlads – JUBII-sejladsen – med, da det var klubbens 99 års fødselsdag. Vi klarede os fint og fik en 3. plads. Herudover var der ved at gå ged i planlægningen. da vi havde købt ny bil midt i marts med lovet leveringstid engang i august. Det passede sådan set fint, men sælgeren ringede om mandagen, at vi kunne få bilen allerede på torsdag. Samtidig havde vi aftalt med familien, at vi ville være i Århus mandag. Vi måtte derfor desværre meddele sælgeren, at vi ikke kunne hente bilen før til august. Det var en hård beslutning, da vi naturligvis glædede os til bilen – men sådan blev det.

Vi gjorde det hele klart om tirsdagen og stablede det i entréen og onsdag morgen pakkede vi båden, som vi efter sejladsen tirsdag aften havde sejlet ind til Lemvig Havn. Tre ture med den lille bil, så var alt ombord og dieseltanken blev fyldt inkl. 4 stk. 10 liters dunke.

Onsdag morgen den 16. juni tog vi fortøjningerne og kl. 10:50 / log 0 sejlede vi ud og satte sejlene. Vinden var sydøst og på vej mod Oddesundbroen døde vinden i en periode og vi startede motoren et kvarters tid, så vi kunne komme under 12:45 og det lykkedes.

Oddesundbroen forude

Efter broen fik vi frokost og Jegind Tap nærmede sig:

Jegind Tap forude
Dag 1 – Lemvig-Løgstør – 44 sm – 7:45

Efter Tap-kosten slækkede vi lidt ud på sejlene og det gik fint. Omkring Sillerslev døde vinden en del og motoren blev startet. Omkring Livø døde vinden helt og vi tog sejlene ned. Lidt efter drejede vinden helt rundt og kom lige forfra.

Kl. 18:35 / log 44 anløb vi Løgstør og fandt en plads ind mod kajen. Vi fik aftensmad og gik en tur. Vi var trætte og gik forholdsvis tidligt til køjs.

Til Mou

Dag 2 – Løgstør-Mou – 40 sm – 6:50

Torsdag morgen stod vi tidligt op og startede kl. 07:00 for at nå Aggersundbroen kl. 7:30 og det gik fint. Desværre var der næsten ingen vind og det der var kom næsten forfra, så det blev for motor. Der var modstrøm, men på et tidspunkt vendte strømmen og på strækningen fra Draget til efter Gjøl, hvor vinden ikke var helt forfra rullede vi fokken ud og loggede faktisk over 7 knob. KK begyndte at sætte næsen op efter at nå Limfjordsbroen kl. 11:00. Motoren fik lige lidt mere og der stod ankomst kl. 11:03. Desværre var det ikke Limfjords-broen, der var kodet ind, men Jernbanebroen. Da vi rundede pynten ved Egholm-færgen åbnede Jernbanebroen foe en anden båd og da vi manglede 3-400 m lukkede han den ned igen. Øv, så var det sket. Han lukkede den op igen efter 5-10 minutter, men der var vejbroen gået ned igen. VI sejlede derfor ind i Nørresundby Havn, hvor vi aldrig har været før. 3 kvarter senere tøffede vi ud og kom under Limfjordsbroen. På vej ned forbi industrihavnen øgede vinden og da vi drejede mod østsydøst mod Hals var vindstyrken oppe på 8-10 m/s – lige imod. Strømmen vendte også imod, så det gik ikke så hurtigt – men det gik da fremad. Vi snakkede om, at det nok ikke ville være så behageligt i Hals med den vindretning og hvor vinden først ville tage af omkring midnat. Derfor gik vi ind i Mou, hvor vi kl. 14;35/84 fortøjede til en pæleplads med stævnen op i vinden. Vi fik eftermiddagskaffe og hjalp senere en HR352 fra Rønbjerg ind ved siden af. De bød på en øl og vi snakkede en del med dem. Rigtig hyggeligt.

Til Ebeltoft

Vi stod tidligt op og kl. 6:30 tøffede vi ud og satte kort tid efter sejl. Vinden var svag fra vest, men da vi efter færgen drejede mere sydover rullede vi fokken ud og stoppede motoren. Nu gik det fint og morgenmaden kom frem. Senere døde vinden desværre og motoren kom i gang. Det var meget diset og vi holdt udkig. Der kom dog ikke mange både. KK kunne se, at vinden ville være i syd næste dag, så vi blev enige om at fortsætte helt til Ebeltoft.

Frokosten kom frem
Fornæs Fyr passeres
Dag 3 – Mou-Ebeltoft – 71 sm – 11:45

Selvom det var diset og der var en form for havgus var det ikke så koldt. Efter Grenå øgede vinden og motoren blev stoppet. KK ringede til havnefogeden i Brolauget Krogen i Århus Lystbådehavn og vi blev lovet en plads. Da vi rundede Djursland og drejede lidt vestpå var der medstrøm et lille stykke, hvor vi loggede over 8 knob på GPS’en. Lidt før Øer døde vinden fuldstændig og motoren kom i gang igen. Sejlene blev taget ned og kl. 18:45 / 155 anløb vi Skudehavnen i Ebeltoft. Vi holdt os ikke vågne så længe og gik i seng ved 22-tiden.

Til Århus

Fredag kom vi afsted kl. 8:20 og satte sejlene udenfor havnen. Der var 4 m/s fra syd, så det gik fint vestpå mod de 2 grønne koste. Vi sad og spiste morgenmad men vinden gik helt ned. Vi startede motoren og fortsatte forbi kostene vestpå og vendte så sydpå. Lidt efter kom der lidt vind og motoren blev stoppet. Så døde vinden igen og motoren blev startet et par hundrede meter, hvor vi kom ind i nogle krusninger.

Her går det faktisk rigtig godt – 5,9 knob i 4,1 m/s

Det gentog sig nogle gange, men modstrømmen gjorde det svært at komme rundt om hjørnet. Fokken blev til sidst rullet ind, og vi kom rundt med en knobs modstrøm.

Endelig kunne vi passere Sletterhage Fyr

Få hundrede meter senere øgede vinden og vi kunne stoppe motoren og sætte kursen mod Århus. Vinden øgede mere og mere og da vi skulle have sejlene ned var der 8-10 m/s. Samtidig var en flok singlehand-både ved at gøre klar til start på RoundDenmark. Én af dem drejede pludselig imod os. Skipperen rodede rundt på fordækket og vi måtte dreje helt vild af, da båden blot drejede ukontrollabelt. Men vi kom dog forbi og ringede til havnefogeden og hun stod allerede og vinkede os ind. Der var frisk vind fra syd – men det gik nu fint. Kl. 13:00 / 177 lå vi fortøjet. Frokosten kom på bordet og nu var det sommer. Senere fik vi handlet en smule ind i Netto, bl.a. et par tykstegsbøffer til 10 kr./stk.

Dag 4 – Ebeltoft-Århus – 22 sm – 4:40

20. juni: Overligger-dag, så vi sov længe. Efter morgenmaden blev det mørkere og mørkere og det hele revnede med et brag og nogle kraftige tordenbyger, men ved 1-tiden klarede det op.

Her ligger Grace ved Brolauget Krogen

Mandag den 21. juni: Vi sov længe inden vi stod op og fik “fødselsdags-morgenmad”. KK fyldte i dag 70 år!!!! Han fik nye cowboybukser og en polobluse af Irene. Der var helt stille, så vi benyttede os heraf og skiftede kapsejladsfokken ud med turfokken. Da vi var ved at hejse fokken op begyndte det at regne en lille smule. Vi skulle ellers have været op i city og ose – hvor heldig kan man være!
Kl. 13 går starten til Round Denmark for Doublehanden og Full crew og det vil KK henne og se.

Hen på eftermiddagen dukkede Anders op og lidt efter Katja og Jacob. Vi gik alle sammen op på Restaurant Le Basilic, hvor Katrine og Poul stødte til og lidt efter KKs søster og svoger og deres søn og kæreste. Her blev KK yderligere begavet. Det bedste var dog alligevel, at Katrine og Poul og Katja og Jacob begge meddelte, at vi skulle være bedsteforældre. Til november og til februar. Det var dejlige nyheder.
Vi fik hummerbisk, Rådyrfilét og La Surprise til dessert. KKs svoger havde fantastiske vine med til maden, så det var et “herremåltid” – passende for en 70-årig.

Den 22. juni sov vi længe og sidst på formiddagen gik vi en tur op i byen. Vi handlede lidt på tilbagevejen og hyggede os. Vi fik fyldt de 4 dunke op med diesel og sidst på eftermiddagen pakkede vi et dejligt tørt cockpittelt ned igen.

Til Tunø

Onsdag den 23. juni tøffede vi ud kl. 8:10 og satte sejl. Der var ikke meget vind, så motoren kørte. Lidt efter øgede vinden og fokken blev rullet ud og lidt efter blev motoren stoppet. Det var overskyet, men ikke koldt. Vi spiste morgenmad og lidt senere døde vinden, der var lige agten ind, næsten og motoren blev startet. Kl 11:10 / 195 anløb vi Tunø og fik en pæleplads næsten inderst. Der var mange tyske både i havnen.

Dag 8 – Århus-Tunø – 18 sm – 3:00

Om aftenen var vi til Skt. Hans bål bag ved kirken:

Til Korsør

1½” ventil fra 2005

Vi tøffede ud af havnen allerede kl. 7:00, da vi ville til Korsør. Det havde drillet lidt, at spildevandet fra toilettanken sivede tilbage i toiletkummen – og er der meget i tanken, så kan det jo ikke være i kummen og vil løbe over! KK havde lokaliseret problemet til den store 1½” rustfri ventil, der sidder under tanken. Den var simpelthen ikke tæt længere. Samtidig drypper det fra toilettet og ned på dørken og KK kunne ikke få det helt tæt. Han havde søgt på nettet og fundet en Marinebutik i Korsør, så der ville han forbi. Vi tøffede og tøffede; men vejret var godt bortset fra, at de 3-4 m/s vind kom lige agten fra.

Dag 9 – Tunø-Korsør – 47 sm – 7:15

Kl. 14:15 / 242 gik vi ind i havnen og fandt en plads. Vi gik straks efter hen til butikken. Men, der stod lukket i dag, torsdag! Lige da vi gik, kom der en bil og vi spurgte om det var Helle. Vi fik derfor snakket med hende og hun ville bestille et toilet hjem, som de havde på tilbud. Den ville være der omkring middagstid næste dag. Vi gik en lille tur, men det var næsten for varmt.

Fredag den 25. juni sov vi lidt længe og sidst på formiddagen gik vi hen til butikken. Nej det var ikke kommet endnu, men vi fandt så en ventil, der passede. Vi gik op og handlede lidt ind og tilbage i båden.

Ny 1½” ventil monteret

KK var henne i butikken igen og låne en rørtang og fik skiftet ventilen til en komposit-ventil i stedet for rustfri. Ventilen var simpelthen så fyldt med aflejringer indeni, at den ikke kunne lukke helt.

KK havde aftalt, at de kom hen på marinaen med toilettet og de ringede midt på eftermiddagen.
Det gamle blev taget ud og det ny monteret og vi fik gjort rent under dørken. Og det nye toilet kører bare – Irene var glad – så det var godt vi fik det gjort.

Senere gik vi en lang tur rundt i byen og fik lige købt lidt ekstra ind til et par middagsretter.

Nyt toilet er monteret

Til Vordingborg

Vi tøffede igen ud af havnen kl. 7:00 og tøffede sydpå. Der var næsten ingen vind. Da vi efter Omø drejede lidt mere østover var der kommet lidt mere vind og KK satte sejlene. Vi lod motoren køre, men sejlene hjalp godt til. Senere øgede vinden lidt og motoren blev stoppet.

Det gik faktisk rimelig godt for sejl

Vi kom under Storstrømsbroen og kunne dreje skarpt til bagbord og ind mod Vordingborg. Vinden stivede lidt, men det gik fint og vi fik en plads med stævnen op i vinden.

Dag 11 – Korsør-Vordingborg – 40 sm – 6:45

Til Nyord

Storstrømsbroen

Den 27. juni sov vi en anelse længere og tøffede ud af havnen kl. 8:55. Lidt efter satte vi sejlene og stoppede motoren. Det gik nogenlunde for sejl, selvom vi desværre havde næsten en knobs modstrøm. Bagude lå Storstrømsbroen i sollyset og vi kom under den nordlige, lavere del af Farøbroen og drejede østover og kom under Møn-broen eller Dronning Alexandrine-broen. Herefter strammede vi hjem og kl. 11:55 / 296 anløb vi Nyord, hvor der var masser af plads og vi fik en plads med stævnen i vinden.

Møn-broen
Dag 12 – Vordingborg-Nyord – 14 sm – 3:00

Vi fik frokost og bagefter gik vi en tur op i byen. Her var hyggeligt. Det er kun de lokale, der må køre i byens små gader. Nyord er en halvø, der har en lang tange ind til Møn, så man kan køre i bil derover.

Her ligger vi i Nyord

Til Gislövs Läge

Den 28. juni stod vi tidligt op og kl 6:25 tøffede vi ud i Bøgestrømmen. Der var godt nok mange svaner på vandet. Vi spiste morgenmad på denne strækning. Efter en times tid var vi kommet udenfor og ud i Faxe Bugt. Kursen blev sat til 64 grader og så gik det ellers for motor på et blankt hav. Det var rart at have AIS-modtageren, så vi nemt kunne se, hvordan vi krydsede de store skibe i Øresund.
Kl 13:20 / 339 anløb vi gæstehavnen lige indenfor molen i Gislövs Läge. Der lå kun én gæstebåd, så det var nemt at finde en plads.

Dag 13 – Nyord-Gislövs Läge – 43 sm – 7:00
Her ligger vi i gästhamnen kl er 20:45

Til Rønne

Tirsdag den 29. juni stod vi rigtig tidligt op og allerede kl. 05:45 tøffede vi ud af havnen. Der var meldt svag vind fra østlige retninger – altså lige imod. Men: De næste dage var der meldt temmelig frisk øst – nordøstlig vind, torsdag hård vind til kuling, så vi besluttede, at nu skulle det være. Så vi tøffede hele dagen, det meste af tiden i 2-3 m/s, men en overgang 2-3 timer før ankomst 4-5 m/s. Vi spise morgenmad umiddelbart efter vi havde sat kursen mod Rønne og ved 10-tiden fik vi formiddagskaffe med et stykke knækbrød. Der var et stort “kryds” ca. 20 sømil før Bornholm, hvor der kom store skibe bagfra og på tværs. Her var vi rigtig glade for AIS’en, der helt tydeligt viste om vi kunne passere uden at genere de store skibe.
Da vi var kommet “fri” af “vand-krydset” spiste vi frokost. Kl. 14:40 / 393 anløb vi Rønne Lystbådehavn og der var lige én tom plads ved en bro, hvor vi kunne få stævnen mod nordøst, hvor den hårde vind ville komme fra på torsdag. Så nu var der dømt eftermiddagskaffe og et par dages hvil.

Her er vi på vej ind i Rønne Lystbådehavn
Dag 14 – Gislövs Läge-Rønne – 54 sm – 8:55

Vi opdagede hurtigt, at hver gang der kom en af hurtigfærgerne fra Ystad ind i Færgehavnen, så kunne bølgerne herfra give en voldsom søgang i 10 minutter. Da vi lå ved Y-bomme rykkede det gevaldigt i fortøjningerne hver gang. Lidt træls.

Onsdag den 30. juni: Vi sov for en gangs skyld længe og Irene var oppe og hente rundstykker og en stor onsdags snegl. Herefter ryddede vi lidt op og KK fik lagt resultaterne fra aftenkapsejladsen i aftes ind på hjemmesiden. Herefter gik vi på opdagelse i Rønne!
Det er en hyggelig by med ret så mange små butikker. Tilbage på båden spiste vi en sen frokost og derefter hældte vi 20 l diesel på tanken og fyldte vores 4 dunke op med diesel.

Apropos den nye bil: Sælgeren sendte i dag et billede af den nu klargjorte spritnye bil, der bare står og venter på os😄

Torsdag den 1. juli: Vi sov igen længe. Det havde godt nok blæst kraftigt hele natten og det havde larmet og gynget en del. Da vi spiste morgenmad begyndte det også at regne, så det var lidt surt. Men over middag klarede det lidt op og vi gik en tur.

Der er mange små idylliske gader i Rønne

Til Nexø

Vi tøffede ud af havnen kl 07:45 og satte sejl. Vi krydsede imod vinden de første 2 sømil rundt om det sydvestlige hjørne, hvorefter vi kunne slække ud til Halvvind. Der var 4-5 m/s, der øgede ganske langsomt til 6-7 m/s fra sydvest. Senere ændrede vibkurs og fik agten for tværs. Himlen var overskyet og lidt støvregn ind i mellem. Der var rimeligt store dønninger, der gjorde sejladsen lidt søvndyssende.

Her har vi bommet og runder Dueodde

Ved Dueodde bommede vi og havde agten for tværs på bagbord halse i stedet for. Det gik rigtig godt, bølgerne blev helt anderledes og kl 11:55 / 418 gik vi i Nexø Havn, hvor der var masser af plads ved de udlagte bøjer – og ned stævnen til land.

Dag 17 – Rønne-Nexø – 25 sm – 4:10

Til Svaneke

Lørdag den 3. juli 2021 stod vi ikke specielt tidligt op. Vi spiste morgenmad og kl 9:50 tøffede vi ud af havnen. Der var 2-3 m/s fra nord, så det blev for motor.

På vej ud af Nexø Havn

Kl. 10:50 / 423 gik vi ind i havnen og fandt en ledig bøje. Vejret var blevet noget lysere og varmt og vi gik en tur op i byen. Det er en rigtig turistby! Senere gik vi hen og købte fish&chips et sted nabobåden anbefalede. Om eftermiddagen hyggede vi os i cockpittet.

Dag 18 – Nexø-Svaneke – 5 sm – 1:00

Næste morgen sov vi længe. Vi var ude og gå en lang tur og til frokost gik vi ind på “Bryggeriet”, hvor vi fik stegt, saltet sild med en lokal øl og en lokal snaps. Det var lækkert.

Havnen var blevet fyldt med alger, som der var kommet store plamager med.

Det lignede faktisk et betongulv, der var malet gult!

Til Christiansø

Mandag morgen spiste vi morgenmad og efter at have bunkret vand tøffede vi ud kl 08:50 med kurs mod Ertholmene. Det var herligt vejr – varmt men ingen vind – så det blev for motor.

Christiansø forude

Kl 09:45 / 435 anløb vi Christiansø og efter lidt problemer med vanddybden ved den første bøje fandt vi en bedre og fik fortøjet. Lidt efter gik vi en tur rundt om øen og derefter fik vi frokost. Det var blevet rigtig varmt, så vi søgte lidt skygge.

Dag 20 – Svaneke-Christiansø – 12 sm – 1:55

Vi gik en tur rundt om hele øen og senere rundt om Frederiksø.

Vue med Grace ude til venstre og med Frederiksø til venstre og Christiansø til højre
Vue med Grace i forgrunden over mod Christiansø
Vue gennem én af “kanonportene”

Til Gudhjem

Vi stod forholdsvis tidligt op og spiste morgenmad og kl 8:15 tøffede vi ud. Efter 10-15 minutter var der godt 3 m/s foran for tværs og vi satte sejl og stoppede motoren.

Dag 21 – Christiansø-Gudhjem – 10 sm – 1:30

Det blev en herlig sejlads, der alt for hurtigt fik ende og kl 10:45 / 435 fik vi en rigtig god plads i Gudhjem – lige ved siden af s/y Clan.

KK fik “sol over Gudhjem” til frokost.

Onsdag sov vi lidt længere og sad længe ved morgenmaden, da det regnede lidt. KK fik også ordnet lidt kontorarbejde. Det var herligt vejr og vi fik set lidt af Gudhjem.

Torsdag var vi klar til at smide fortøjningerne, da havnefogeden kom forbi og spurgte, hvor vi skulle hen. Vi sagde Allinge og det frarådede han. Porten var i stykker og han ville sende bådene fra Allinge her til Gudhjem, hvor han ville tilråde os at blive og hvor porten ville blive lukket. Så vi tøffede alligevel hen til vandhanen og fik bunkret vand og tilbage på den samme plads. Vi kunne godt se, at vi tidligst kom videre på søndag, så vi satte teltet op og gik en tur op og handle ind til aftensmaden.
Om aftenen gik vi en tur hen og hørte Tamra Rosanes, der spillede på én af fortovsrestauranterne og lidt efter gik vi op på udsigtsbakken lige ved havnen og så solnedgangen.
Lidt efter blev porten lukket!

“Sol ned over Gudhjem”
Porten er lukket, så nu kunne vi ikke komme ud

Fredag morgen sov vi længe og fik læst lidt. Blæsevejret var ikke begyndt endnu! Det dryppede lidt, så KK fik ordnet lidt på computeren, medens Irene ryddede lidt op. Om eftermiddagen regnede det en hel del, så der blev slappet af og KK så Tour de France.

Lørdag morgen sov vi længe og der var et par både der sejlede ud, da porten var åbnet – vinden var på vej i vest. Kort efter var der helt fyldt med både igen, da de meldte om en temmelig frisk vestenvind. Vi var oppe og handle lidt hos købmanden og på vej tilbage begyndte det at støvregne.

Til Allinge

Søndag den 11. juli var der opbrud i havnen. Nogle var utålmodige og andre havde ikke så travlt. Men pludselig var der tomt bag ved os og vi kunne kl 8:50 bakke ud og tøffede mod nordvest til Allinge, hvor vi ankom kl 10:00 / 442 og fik en rigtig fin plads helt inde i bunden.

Dag 26 – Gudhjem-Allinge – 7 sm – 1:10

Vi gik en tur op i byen, der så rigtig hyggelig ud. Vi spiste frokost og sad i cockpittet. Der var blues på kajen.

Vue ud over inderhavnen i Allinge

Mandag sov vi længe og spiste morgenmad i cockpittet. Hen på formiddagen gik vi en tur til Sandvig.

Her kigger vi ud mod nordspidsen af Bornholm

Da vi kom tilbage gik vi op og handlede og bagefter fik vi frokost. Cockpitslummer og en masse læsen, hvor KK er i gang med den 10. bog på turen:

KKs bogreol

Til Hammerhavn

Tirsdag sov vi længe og fik morgenmad. Vi fik lige købt lidt brød og bunkret vand og 9:50 tøffede vi ud i lidt frisk, 6-8 m/s fra øst med krappe bølger. Vi rullede bare fokken ud, da vi ikke ville ret langt.
Vi fik rundet hjørnet og det blev lidt mere roligt. Kl 10:30 / 446 fik vi en fin plads ved en U-bom i Hammerhavn.

Dag 28 – Allinge-Hammerhavn – 4 sm – 0:40
Hammerhavn
vi var oppe og se Hammershus
En dejlig sommeraften. Det blev i øvrigt til 15 overnatninger på Bornholm

Til Ystad

Vi stod rigtig tidligt op og kl 6:00 tøffede vi ud og satte sejl. Det var fuldstændig diset og alt var vådt. Det var dog ikke koldt. Vi satte sejl og stoppede motoren og faldt til på kursen. Det var ikke så behageligt, at det kun var 2-300 m’s sigt, men vi fik da spist morgenmad.

Det var “spændende” at sejle på tværs af storskibsruten. Vi var ca 1 sømil fra et par skibe, men vi så aldrig nogen. Da vi var ca. halvvejs begyndte solen at brænde disen væk og det blev meget bedre – og varmere.

De små trekanter er skibe, v.hj.a.AIS
Taget samme tid som skærmbilledet fra plotteren – ingen sigt
Ystad lige forude

Kl 11:30 / 491 anløb vi Ystad og fandt en god plads ved en Y-bom. Det så meget nyrenoveret ud.

Dag 29 – Hammerhavn-Ystad – 35 sm – 5:50

Torsdag den 15. juli sov vi længe og efter morgenmaden gik vi en tur op i byen. Ud over vandet var det helt diset, men oppe i byen gik vi så vidt muligt i skyggen. Der var et stort gågadesystem og et torv. Da vi kom tilbage til båden var det stadig diset ud over vandet, men varmt. Vi satte solsejlet op, men lidt efter trak disen sig sammen og vi så ikke rigtig solen mere, selvom disen lettede lidt ved 17-tiden. Vi var en tur ude på dækmolen mod vest:

Panoramafoto

Om aftenen gik vi op i byen for at finde et spisested, så vi kunne fejre vores 43 års bryllupsdag. Tilsyneladende var der mange andre, der havde fået denne idé, men ved hjælp af Tripadvisor fandt vi et lille sted, hvor vi kunne få et bord.

Bryllupsdags middag

Til Kastrup

Fredag den 16. juni stod vi tidligt op – selvom vi havde sovet dårligt, da det var meget varmt om natten. Kl 6:05 tøffede vi ud og satte sejl. Vi spiste morgenmad og da der kom ca 4 m/s fra nord stoppede vi motoren. Det var heldigvis fin sigt og der var lidt “finsede” skyer for solen, så det ikke blev ulideligt. Vi fik en lille mellemmad midt formiddag. Efter Trelleborg, hvor vi skulle næsten imod vinden, tog vi sejlene ned. Kl 11:30 fortøjede vi i Falsterbo-kanalen og spiste frokost og kl 12 gik broen op og vi sejlede under. Lidt efter drejede vinden mere vestover og vi satte sejl igen. Ud for Dragør døde vinden helt og vi tog dem ned igen. Kl 15:00 / 542 gik vi ind i Dragør og fyldte tanken op med diesel inden vi fandt en plads. Vi var oppe ved Hellers og købe en prop til dæksgennemføringen (som Irene tabte i Svaneke) og slappede derefter lidt af.

Dag 31 – Ystad-Kastrup – 51 sm – 8:25
Se lige hvad båden ved siden af hedder!

Til Svanemøllehavnen

Kronløbet

Lørdag den 17. juni tøffede vi ud 09:25 i 1-2 m/s, sol og varme og sejlede forbi Københavns havn. Vi drejede rundt om den tomme krydstogtkaj og kl 10:35 / 550 gik vi ind i Svanemøllehavnen og fandt en plads helt inde mellem 2 Y-bomme.

Dag 32 – Kastrup-Svanemøllehavnen – 8 sm – 1:10

Da vi havde fortøjet gik vi op og trak en havnebillet for de næste 3 nætter: 3 x 25kr. Bagefter fandt vi cyklerne frem og cyklede ind til Langelinie og videre ind til Nyhavn, hvor vi fandt et lille sted og spiste frokost – insalata Italiano! Italiensk salat – det var heldigvis ikke sådan en salat. Det var vaaarmt, så vi fik et kæmpe glas dansk vand til. Bagefter gik vi op til Rådhuspladsen og op til Rundetårn og tilbage til cyklerne. Tilbage på båden fik vi eftermiddagskaffe og slappede heeelt af. Det var godt nok varmt, men det var frisket noget op på vinden, der var gået i nordvest.

Søndag sov vi længe. Sidst på formiddagen cyklede vi op til en Irma og fik handlet lidt. Der var en frisk vind hele dagen, så perfekt timing med en overliggerdag med middagslur og læsning – samt afslutningen på Tour de France, hvor Jonas Vingegaard kom på podiet med en 2. plads.

Sjov plads med Y-bomme på begge sider

Mandag sov vi igen længe og efter morgenmaden cyklede vi helt ind forbi Nørreport Station og parkerede cyklerne ved Livgardens Kasserne, hvor det så ud til, at der skulle ankomne nye rekrutter. Vi gik ind forbi Rundetårn og parallelt med Strøget op til Rådhuspladsen. Vi gik lidt ud af Vesterbro og ned til Istedgade og et stykke ud af den og tilbage, gennem Hovedbanegården og rundt om Tivoli, ned gennem Strøget og om på Gråbrødre Torv, hvor vi fik en Croque Monsieur (Irene) og en Croque Madame (KK) til frokost. Derefter var vi Irene inde og finde en ny dynejakke og bagefter var vi i en boghandel og købte et par bøger. Derefter fandt vi cyklerne igen og cyklede “hjem” til båden og fik eftermiddagskaffe. Senere cyklede vi op til Netto og handlede lidt. Tilbage ved båden blev cyklerne pakket ned.

Frokost på Gråbrødre Torv

Til Helsingør

Tirsdag den 20. juli sejlede vi, efter morgenmaden, ud kl 8:20 og satte sejl. Det var en flot tur, hvor vi sad og kiggede ind på alle de lækre Strandvejsvillaer. Der var frisk vind lige fra siden, så vi gik stærkt. Desværre var der også 3/4 knobs modstrøm på en stor del af turen. Vi fandt en fin plads helt inde i bunden af havnen med stævnen op i vinden.

Med Kronborg om bagbord
Dag 35 – Svanemøllehavnen-Helsingør – 20 sm – 3:15

JOY kom ind et stykke tid efter os og vi fandt en plads til ham og hjalp ham ind. Han gav et glad rosé og vi fik vendt sommeren. Senere gik vi en tur op i gågadesystemet og på vej tilbage mødte vi SIRIUS og fik en snak med dem.

Til Gilleleje

Onsdag den 21. juli stod vi op og fik gjort klar og gik ud kl 8:40.

Her er vi klar til at bakke ud

Vi sejlede lige bag SIRIUS hele vejen. Vi spiste morgenmad undervejs og sad og kiggede på alle de flotte huse ved vandet dels i Helsingør og dels i Ålsgårde. Der er rigtig mange. Den svage vind var lige imod, så det blev for motor. Strømmen var selvfølgelig imod. Kl 10:45 / 582 gik vi ind i Gilleleje Havn og fandt en fin pæleplads.

Dag 36 – Helsingør-Gilleleje – 12sm – 2:05

Til Bønnerup

Torsdag stod vi meget tidligt op og kl 05:35 tøffede vi ud og satte sejl. Vi fik lagt båden på kursen og vinden var sydlig, så vi havde en halv vind med 4-5 m/s. Der var overskyet, men det gik rigtig godt og vi sad og spiste morgenmad. Efter ca halvanden time drejede vinden mere og mere i vest og til sidst, da vinden faldt til omkring 5 m/s rullede vi fokken ind og startede motoren. Senere klarede det op og lidt efter Lysegrund rummede vinden og fokken blev rullet ud igen. Lidt efter øgede vinden ganske langsomt op til 6-8 m/s og motoren blev stoppet.

Her er vinden øget lidt

Vi fik frokost og da vi var kommet forbi “vindskyggen” døde vinden helt pludselig. 5 minutter senere kom den i stedet fra nordnordvest 3-4 m/s. Et par sømil før ankomst døde vinden og vi tog sejlene ned. Kl 15:00 / 644 gik vi ind i Bønnerup Havn og fandt en plads helt inde i bunden.

Dag 37: Gilleleje-Bønnerup – 62 sm – 9:25

Til Aalborg

Fredag den 23. juli stod vi tidligt op og KK var oppe i Brugsen og hente de 2 gratis rundstykker og købte et par snegle. Kl 7:20 tøffede vi ud og satte sejl. Vinden var vestlig men kun 1-3 m/s og det betød, at motoren kørte – hele dagen! Det var overskyet hele vejen til Hals, hvor vi på turen først fik morgenmad og kl 10:30 formiddagskaffe med snegle. Lidt før Hals døde vinden fuldstændig og vi bjærgede sejlene. Strømmen havde vi endelig fået med og vi gik over 7 knob på GPS’en. Alligevel havde vi forlængst opgivet at nå Limfjordsbroen kl 14 (og om fredagen er der spærretid kl 15), da vi skulle op på 8 knob og det er ikke muligt. På vej ind i renden ved Hals vendte strømmen og vi fik den imod igen. Vi tog farten af og spiste frokost og sad og læste. Alligevel var vi fremme ved broen kl 15:15, så vi fortøjede ved kajen og fik eftermiddagskaffe. Kl 16 kom vi under broen og kl 16:10 / 692 fandt vi en plads i Vestre Bådehavn ved vores sædvanlige bro.

Dag 38 – Bønnerup-Aalborg – 48 sm – 8:20

Vi havde kontakt til bilsælgeren om det vil være muligt at hente vores nye bil i næste uge. Men desværre havde han ferie, så det kunne ikke blive før ugen efter. Øv!
Sidst på eftermiddagen gik vi en lille tur og endte på Kystens Perle:

Stegt flæsk med persillesovs og en stor Grimbergen

Til Glyngøre

Søndag den 25. juli tøffede ud og satte sejl kl 8. Der var en knobs medstrøm, så det gik godt med en østenvind på 5-7 m/s. Vinden øgede og øgede og da vi havde sejlet et par timer var den på 10-12 m/s. Vi blev enige om at tage storsejlet ned og fortsatte derefter kun for fokken. Det gik stærkt, og kl 10:15 stod ankomst Aggersundbroen til 11:09. KK startede motoren og ETA gik ned på 11:04. De sidste 10 minutter fik den ekstra gas og vi nåede med under kl 11. Da vi var kommet ud af renden og tæt på Livø flovede vinden lidt – og vi satte storsejlet igen. Det var overskyet og det var lige ved at støvregne, men det holdt tørt. Kl 14:20 / 735 gik vi ind i Glyngøre. Vi prøvede først én plads, men den var for smal så vi bakkede ud af pladsen og et par pladser længere tilbage havde vi set en grøn. Da vi gik ind på pladsen ville KK tage farten af ved at slå bak – men gearkablet var sprunget og båden sprang fremad. KK forsøgte at tage fat i nogle gamle fortøjninger, men kunne ikke holde båden, der gled op på pontonbroen. Heldigvis er stævnen så skrå, at den blot gled op uden at der skete noget. Det kunne man så ikke sige om KK’s fingre, især venstre hånd. Der var brandsår og huden revet af på de 4 fingre. Han sad med dem i koldt vand i 2 timer og kunne derefter tåle at have højre hånd oppe af vandet. Han gruede for, hvordan vi fik dem renset! Øv Øv – vi havde endda siddet og snakket om, at vi kunne fortsætte hjem og kunne være hjemme godt kl 18 – men vi var enige om at tage en sidste overnatning på turen. KK satsede på at sejle hjem næste dag uden gear med motoren i frem – og så komme langsomt til kaj.

Dag 40 – Aalborg-Glyngøre – 43 sm – 6:20

Hjem til Lemvig

KK sov heldigvis godt og uden smerter og vi skubbede båden ud fra pladsen kl 7:00 og startede motoren. Der var 2-3 m/s fra øst og lidt overskyet, men i løbet af en times tid kiggede solen igennem og det blev dejligt. Nede i Kås Bredning kunne vi se, at det var meget mørkt mod syd og vi så lyn og hørte torden langt væk. Vi kom under Oddesundbroen 9:45 og hele tiden klarede det op sammen med os. Vi anløb Lemvig Marina kl. 11:20 / 761 og fik stoppet motoren således opskuddet bragte os ind på vores plads. Vi pakkede cyklerne ud og kørte hjem efter bilen og tilbage til båden og fik maden og vasketøj (som der faktisk ikke var så meget af) med hjem.

Slut på en dejlig tur!

Dag 41 – Glyngøre-Lemvig – 26 sø – 4:20
Samlet rute: 761 sømil